Proje Adı TÜBİTAK 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
Proje Numarası 1515
Maksimum Hibe Bütçesi 10000000
Para Birimi TL
Son Başvuru 31/12/2015
Proje Son Başvuru Saati 18:00
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)

Destek üst limiti 10 milyon TL olan TÜBİTAK - 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,

 • Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve
 • Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-GE Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;

 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
 • Bilimsel yorumların yapılması,
 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması

amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

Kimler Başvurabilir?

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amacıyla alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci ve Belgeleri

Programa başvuru süreci, aday kuruluşun TÜBİTAK’a sunacağı Niyet Beyanı ile başlar.

TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan yurt içi ya da yurtdışında yerleşik aday kuruluşun,

 • Son üç yıldaki ortalama Ar-Ge harcamasının net satışına oranı en az %1 olması ve  
 • Son üç yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.

Niyet Beyanı TÜBİTAK tarafından uygun bulunan kuruluşun, Türkiye’de kurulu veya kuracağı sermaye şirketi başvuru yapar:

 • Yurt dışında yerleşik aday kuruluşunBaşvuru Formu doldurmak ve başvuruda bulunmak üzere Türkiye’de yerleşik bir sermaye şirketi kurması gerekmektedir. Yurt dışında yerleşik kuruluşun Türkiye’de yerleşik bir sermaye şirketi bulunması durumunda, yeni bir şirket kurulması gerekmez.
 • Yurt içinde yerleşik aday kuruluşun ayrıca yeni bir şirket kurması gerekmez.

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK'a yapılabilir.